Dijital Tasar?m Sanatlar? - Visual Arts & Design

Type the letters shown in the picture
Ses Mhendisli?i
Ses Mhendisli?i
Ses Mhendisli?i
Ses Mhendisli?i

Level 5 BTEC Higher National Certificate in
Media
(Edexcel)(1 Y?l - Haftada 26 saat)

VISUAL ARTS& DESIGN HND DERECEL? PROGRAM

Grsel mesaj, i? dnyas?n?n rn ve servisleri hakk?nda kitlelerle fikir al??veri?i iin kulland??? temel dildir. Grsel yolla mesajla?ma iyi yerle?tirilmi?, dikkat eken kitlelere e?itli fikirler ve enformasyonlar sa?layan resimlerden meydana gelir.

Galatasaray ITM Dijital tasar?m sanatlar? HND dereceli e?itim program?nda yarat?c? sanatlar?n rekabet eden ve cezbeden yanlar?n? ?renecek, daha nemlisi tasar?m iin grme yetene?ini geli?tirecek ve bilgiyi kariyer yaratabilen gl imajlara evireceksin. Bu e?itimde endstrile?tirilmi? spesifik dersler yard?m?yla, reklam filmi, animasyon, web tasar?m?, grafik tasar?m ve foto?raf gibi de?i?ik medyalarda, fikirler ve hikayeleri kullanarak nas?l ileti?im kuraca??n? ?reneceksin.

Btn bu multimedya disiplinlerinden edinece?in bilgileri, e?itim sresince haz?rlayaca??n portfolyonda sergileyeceksin. E?itmenler tasar?mc? olarak yeteneklerini, zel sunum ve stilini ki?isel portfolyona yans?tmanda yard?mc? olacakt?r.
Bu kategorideki diğerleri: « Sinema - TV - Moving Image

Şuan Buradasınız Programlar?m?z Dijital Tasar?m Sanatlar? - Visual Arts & Design