Compel % 30 indirim

1989 y?l?ndan bu yana Compel, 22 y?ld?r elektronik mzik enstrmanlar?, mzik prodksiyonuna ynelik rnler, bilgisayar destekli mzik yapma amal? cihaz ve yaz?l?m rnleri mmessilli?inin, e?itim deste?i olmaks?z?n istenen dzeyde geli?emeyece?i bilgisine sahip bir kurumdur. 22 y?ll?k tecrbe miras?n?n 18 y?l? boyunca Compel, e?itim kalite ve sreklili?ine tan?kl?k etti?i Galatasaray ITM ?rencilerini bu ideallerle e?itli e?itim indirimleriyle desteklemi? ve desteklemektedir. Bizim de al??ma kalitesi ve drstl?ne y?llard?r ?ahitlik etti?imiz Compel ?rencilerimize gvenerek referans oldu?umuz tavsiye etti?imiz bir kurumdur.

Şuan Buradasınız Ana Sayfa