Beslenme çantas? güçlü Apple teknolojisi ile tüm Galatasaray ITM ö?rencilerine  müzik, film, oyun, animasyon ve tasar?m projeleri olu?turmak için indirimler sa?layan kurumsal bir giri?imdir.

Ö?rencilere okul kariyeri boyunca ve mezuniyet sonras? kullan?m için tam bir mobil stüdyo eri?im imkan? sunarak Galatasaray ITM e?itimlerini tamamlar.


Beslenme çantas? Apple'?n özel setleri ve yarat?c? yaz?m araçlar?yla donat?lm?? MacBook Pro dizüstü bilgisayar? ki?isel ya?am alanlar?n?za ta??yarak profesyonel uygulamalardan yararlanman?z? mümkün k?lm??t?r.

Bu e?siz kombinasyonu ile  Galatasaraty ITM ö?rencileri ?imdi ihtiyaç duyduklar? araçlara kesintisiz eri?im hakk?na sahiptir. Bu mobil stüdyo her zaman ki?isel portfolyonuzun elinizin alt?nda olmas?n? sa?lar.

Apple MacBook Pro, 2.66GHz Intel Core i7, 4GB SDRAM, 500GB/5400RPM, NVIDIA GeForce GT 330M with 512MB
Applecare geli?tirilmi? garantili

Microsoft Office Mac 2011 Media Set
Final Cut Studio
Logic Studio
iWork 2009

Özel kay?t olun, kay?t avantajlar?ndan yararlan?n
Derslere özel donan?ml? kendi machintosh bilgisayar?n?zla kat?l?n

Beslenme çantas? güçlü Apple teknolojisi ile tüm Galatasaray ITM ö?rencilerine  müzik, film, oyun, animasyon ve tasar?m projeleri olu?turmak için indirimler sa?layan kurumsal bir giri?imdir.

Ö?rencilere okul kariyeri boyunca ve mezuniyet sonras? kullan?m için tam bir mobil stüdyo eri?im imkan? sunarak Galatasaray ITM e?itimlerini tamamlar.

Beslenme çantas? Apple'?n özel setleri ve yarat?c? yaz?m araçlar?yla donat?lm?? MacBook Pro dizüstü bilgisayar? ki?isel ya?am alanlar?n?za ta??yarak profesyonel uygulamalardan yararlanman?z? mümkün k?lm??t?r.

Bu e?siz kombinasyonu ile  Galatasaraty Itm ö?rencileri ?imdi ihtiyaç duyduklar? araçlara kesintisiz eri?im hakk?na sahiptir. Bu mobil stüdyo her zaman ki?isel portfolyonuzun elinizin alt?nda olmas?n? sa?lar.


Şuan Buradasınız Beslenme Çantas?